Zastínění do oken je jen zdánlivá maličkost!


Pokud si myslíte, že když nebudete mít v oknech svého bytu Äi domu nebo tÅ™eba kanceláře buÄ vůbec nic, maximálnÄ› tak záclony a že vám to nebude vadit, tak brzy sami pÅ™ijdete na to, že to není až tak ideální Å™eÅ¡ení. Jestli se vám zdá, že záclony jako zastínÄ›ní do oken postaÄují, tak v místnostech, kam proniká velké množství sluneÄních paprsků, se bez kvalitního a důmyslného zastínÄ›ní do oken rozhodnÄ› neobejdete. Pro nÄ›koho dalo by se říci maliÄkost, ale dokáže nám hodnÄ› zpříjemnit místo, kde žijeme, nebo pracujeme. A pokud si stále jeÅ¡tÄ› myslíte, že okna na sever a vysoko nad zemí staÄí jenom umývat, tak se zase mýlíte. ZastínÄ›ní do oken má vedle funkce praktické tedy clonící taky neménÄ› důležitou funkci krášlící. Pokud chcete holobyt, tak ho samozÅ™ejmÄ› můžete mít. Ale i super moderní interiér může mít okna doplnÄ›ná vkusným stínÄ›ním!

Bez zastínění do oken se váš interiér neobejde!

Každý dům má jinak velká okna. Jejich velikost vÄ›tÅ¡inou urÄuje typ domu, protože zvenku by mÄ›la být okna nedílnou a vyváženou souÄástí každé stavby. A zevnitÅ™ už je jenom na nás, jak si s nimi poradíme, jak si je zastíníme. Ale bez zastínÄ›ní do oken se sotva obejdeme. ZastínÄ›ní do oken může vypadat naprosto různÄ›, ale v podstatÄ› si vybíráme z nÄ›kolika základních typů. Jsou to vertikální nebo horizontální žaluzie, látkové rolety, římské rolety, plisé, baldachýny a jeÅ¡tÄ› je možná vyloženÄ› specielní stínící technika. Vybrat si můžeme nejenom systém zastínÄ›ní a techniku provedení, ale samozÅ™ejmÄ› i barvu a celkový vzhled. ZastínÄ›ní do oken bude fungovat nejen jako ochrana, ale bude nám každý interiér i pÄ›knÄ› dotvářet. Tak si na výbÄ›ru dejte pÄ›knÄ› záležet!