Opakování je matka moudrosti

Za chvíli začnou prázdniny. Studenti, kteří zvládli maturity, těm určitě spadl kámen ze srdce. A co se týká nových studentů, snad se na maturitní obory dostali ti, kteří na toto studium mají předpoklady. 

kluci a sešity

Co je velmi důležité, je to, aby ostatní žáci, kteří se budou učit v středních odborných školách a na středních odborných učilištích, kde maturity nejsou povinné, měli o toto studium skutečný zájem. Protože kvalitních a šikovných odborníků a řemeslníků nikdy není dost. Některé učební odbory končí čtvrtým rokem maturitou. O tom si rozhoduje


  v  Něco jiného jsou naši malí předškoláci. Převážná většina prvňáčků se do školy velmi těší. Jsou už velmi chytří, někteří dokážou už i něco přečíst nebo počítat.


·         Problémy mají děti, které mají špatnou výslovnost. Podle údajů logopedů, není do první třídy, kvůli špatné výslovnosti, přijato každé čtvrté dítě. Pokud si rodiče myslí, že svému dítěti mohou pomoci oni sami, tak se mílí. V tomto ohledu odborná péče logopeda je velmi důležitá.

Jak často si se svým dítětem povídáte?

Malým dětem je potřeba co nejčastěji vyprávět pohádkové příběhy, básničky, říkanky, mluvit s ním nejenom srozumitelně a pomalu.

A co se týká opravy výslovnosti – opravujete ho znovu a znovu, s trpělivostí a pomalu, je důležité, aby to vaše dítě po vás opakovalo, ať se to týká nějaké hlásky nebo slova, hlavně správně. Vše je o vaší trpělivosti. Je to častém povídání s dítětem se správnou výslovností. To je velmi důležité. Protože jak se dítě vyjadřuje, tak časem sami můžete zjistit, jestli má špatnou výslovnost. Ať se jedná o napodobování hlásek, následně slov a celých vět. Pokud vaše dítě nedokáže tvořit jednu nebo více hlásek, ale patlá, může se jednat o vývojovou vadu, která se jmenuje dyslalie.
čtení pod stromem

Pro vaše dítě je velmi důležité, aby hned v první třídě hovořilo, srozumitelně a bezchybně. Pokud to tak není, má by to velký vliv nejenom na jeho psychiku, ale bude mít problémy i s učením. Pak se může i stát, že některé děti se špatné výslovnosti mohou posmívat. Co v poslední době ještě logopedičtí odborníci doporučují, tak to je webová logopedická aplikace v tabletu. A to vaše dítě bude určitě bavit.