Co si lidé představují pod pojmem „blahobyt“

Budete-li organizovat průzkumy veřejného mínění, které se zaměřují na blahobyt, dostane se vám zajímavých odpovědí. Většina lidí vám spontánně odpoví na položenou otázku způsobem, který se točí zpravidla kolem financí. Peníze, zajištění bydlení, nemovitý a movitý majetek, osobní vůz, úspěch v zaměstnání, v podnikání, apod. Teprve na druhém místě jsou mezilidské vztahy, rodina a přátelé. Na téma zdraví se vám zmíní zpravidla lidé nemocní, které trápí nějaký závažný zdravotní problém. A ohledně volného času, koníčků a zájmů, se dotazovaní respondenti chlubí pouze okrajově.
peníze a čas
Výsledky takových průzkumů jednoznačně poukazují na to jediné – soudobá západní civilizace se točí kolem peněz. Pochopitelně na tuto otázku neodpoví všichni stejně, najdou se mezi námi i tací, kteří se nad tím bláznivým kolotočem papírových bankovek a kovových mincí zamyslí více do hloubky. Představují si, jak by asi vypadal svět, kdyby nic takového neexistovalo.
jablka na stromě

Jak se my Češi vlastně máme?

A tak se stále častěji objevují na webových portálech – odborných a laických, na veřejných diskusích a fórech indexy chudoby versus blahobytu, které poukazují na to, jak dobře se my Češi vlastně máme, ve srovnání s technicky nedokonalou civilizací 20. století. Jak se tedy máme?
Máme se skvěle. Dokonce lépe, než kdokoli v Evropě. Nízká nezaměstnanost, vysoké mzdy, a i přes enormní nárůst cen základních potravin si údajně nemůžeme stěžovat. A v příštím roce 2019 na tom budeme ještě lépe. Všechny ekonomické ukazatele tomu nasvědčují. A přitom stačí docela málo. Česká národní banka přidrží spirálu růstu spotřebitelských cen a tím také tak trochu „zkrotí“ ceny nemovitostí.
bezdomovec na ulici
Firmy by měly nabídnout ještě vyšší mzdy, kupní síla vyroste o dalších 5 procent a možná poskočí i úrokové sazby bank, když ČNB optimálně zasáhne.
Trochu vám to některým z vás může připomínat skladbu od skupiny Katapult s názvem „Až“.  Až za nás budou počítače přemýšlet, počasí bude nejen předpovídáno, ale i řízeno umělou inteligencí, až se všichni lidé přestěhují do velkoměst, až budou továrny na stromy a bude tu růst umělá tráva, až zkrátka zavládne všude ten zmiňovaný blahobyt, pak bude zřejmě pozdě ptát se na to, zda si naše děti mají kde hrát.