Důležitost copywringu

V úplném začátku je dobré si upřesnit, o čem vlastně bude řeč. Copywriting je psaní textů, v dnešní době zejména pro web, které zohledňují požadavky SEO. Co to znamená? A proč je důležité mít na svém webu kvalitní texty a ne jen tak něčím vyplněný prostor?

Copywriting samotný dnes již nestačí. Existuje spousta lidí schopných vytvořit poutavé a zajímavé texty, které ale při špatném marketingu nebude nikdo číst. Jak dosáhnout toho, že na zájemce o určené téma, potažmo služby a výrobky, o které jde hlavně, vyskočí? Stačí dodržet základy něčeho, čemu se říká SEO.

office-620822_1280

SEO je zkratkou vzniklou ze tří anglických slov Search Engine Optimization, kterou můžeme přeložit jako optimalizace pro vyhledávače. V podstatě jde vlastně o to, odhalit jakou frázi či slovo zadávají uživatelé internetu do svých vyhledávačů. Pokud chtějí koupit například určitou službu či věc, zpravidla již nestačí pouze pojmenování této věci, ale také vyjmenování jejích vlastností, barev či jiných specifik, které se mohou objevit. Pomocí tzv. analýzy klíčových slov, je třeba je přirozeně zařadit do textu, což už nedokáže úplně každý. Je třeba mít cit pro psaní, bezchybnou gramatiku, znalost syntaxe apod.

Člověk živící se touhle činností bývá označován jako copywriter (copy = reklamní sdělení, writer = autor) a jeho úkolem je vytvořit jedinečné, informativní, poutavé, důvěryhodné a čtivé texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů nebo také navrhnou slogany či názvy firem. U nás se toto povolání často označuje také jako kreativec.

laptop-2434393_1280

V základu lze rozlišovat dva základní typy copywringu:

  1. Web

Původní techniky psaní textů se s rozvojem internetového média začaly obracet právě na tento obor. Dnes již psaní článků na web převažuje. Oproti klasickým tištěným médiím, ty webové potencionální čtenáři nejprve skenují očima, teprve poté se rozhodnou, zda jej budou číst či nikoli. Je třeba proto v textu zvýraznit klíčová slova, která případného zájemce zaujmou. Dále je vhodné vložit citace, nadpisy a podnadpisy, seznamy a vlastně cokoli, co velké kusy odstavců nějak rozbijí.

  1. SEO

Tento druh představuje vlastně spojení techniky SEO s původním psaní článků. Spočívá to v optimalizaci textu pro vyhledávače, rozmístění klíčových slov do nadpisů, podnadpisů, úvodních odstavcích i v samotném textu. Je vhodné používat synonyma, aby se jednotlivá slova příliš často neopakovala.