Sex…a škola?

Sexuální výchova je odlišná od biologie. V biologii se žáci a studenti naučí, jak lidské...